Agribusiness

Ruimte voor innovatieve agribusiness

De agrarische sector speelt van oudsher een belangrijke rol in de gemeente Langedijk. Langedijk geniet landelijke bekendheid door de koolteelt en de BroekerVeiling waar vroeger de groenten bij afslag verkocht werden. Agrarisch ondernemen zit Langedijk in de genen. Langedijk geeft ruimte aan agribusiness. Dat deden we vroeger. Dat doen we nu.

De gemeente Langedijk ziet agribusiness als een belangrijke pijler onder de economische ontwikkelingen in de regio. We hebben de innovatieve agribusiness benoemd als strategisch thema in onze economische visie. Deze bedrijfstak is wereldwijd sterk groeiend. Ondanks de economische situatie maken deze bedrijven nog steeds een groei door van 5 tot 10% per jaar. De sector investeert bovengemiddeld in onderzoek en ontwikkeling.

Van zaadveredeling tot chips

Langedijk geeft ruimte aan eigentijds ondernemen. Zo bewegen we van tuindershistorie naar moderne agribusiness. Een aantal grote bedrijven in Langedijk is al decennialang pioniers.
Vooruitstrevende bedrijven in onze gemeente zijn bijvoorbeeld de zaadveredelingsbedrijven De Groot en Slot en Bakker Brothers, die onderdeel uitmaken van Seed Valley. En natuurlijk de internationaal bekende bedrijven van VWS bloembollen, chipsfabriek Pepsico, Kramer Zuurkool en Van der Plas Sprouts.

Samenwerking en synergie

Op bedrijvenpark wordt volop ruimte geboden aan bedrijven die actief zijn in de innovatieve agribusiness. Een aantal bedrijven dat op Breekland gevestigd is, is al agri-gerelateerd. Het gaat hierbij om bedrijven gericht op installatietechniek en klimaatbeheersing. Door de ligging van Breekland in het agrarisch gebied zijn er ook gemakkelijk combinaties te realiseren van gebouwen, kassen en proefvelden. De bedrijven in agribussiness worden geclusterd op Breekland. Dit omdat in de praktijk blijkt dat vestiging in elkaars nabijheid uitnodigt tot samenwerking en synergie oplevert. Dit cluster zal worden gerealiseerd naast de modern gemengde bedrijven op Breekland.

agri3

agri2

agri1

agrikavels