Skip to main content
 

Op Bedrijvenpark Breekland worden zowel koopkavels als erfpachtkavels aangeboden

Het gaat hierbij niet om vastomlijnde kavels. Samen met u gaan wij op zoek naar de best passende kavel. De kavels variëren in grootte van circa 1.000 m² tot zelfs enkele hectares. Wilt u uw bedrijf graag op een zichtlocatie vestigen? Dat kan! Langs de provinciale weg (N504) zijn nog enkele kavels beschikbaar.

Bouwmogelijkheden

Verspreid over het park lopen de bouwhoogtes uiteen van 10 meter tot 12,5 meter. Als het nodig is voor uw bedrijfsvoering, dan is het mogelijk te bouwen tot een hoogte van maximaal 15 meter.

Kavel kopen

De grondprijzen voor een kavel op Breekland zijn relatief gunstig. Voor de diverse locaties worden verschillende prijzen gehanteerd.

Zichtkavels met groen             150 per m²
Reguliere kavels                        145 per m²
Reguliere kavels met groen    130 per m²

Alle bedragen zijn vrij op naam en exclusief 21% btw.

Kavel afnemen in erfpacht

Op Bedrijvenpark Breekland worden ook bouwkavels in erfpacht uitgegeven. Dit kan het voor ondernemers financieel gemakkelijker maken om een bedrijfspand op Breekland te realiseren. Als u kiest voor erfpacht, hoeft u minder te financieren. Bij erfpacht blijft de grond eigendom van de gemeente. De ondernemer betaalt hiervoor jaarlijks een vergoeding (canon) en krijgt het recht om een gebouw op deze grond te realiseren. De kavel wordt voor onbepaalde tijd in erfpacht uitgegeven tegen een canon van 2,7% van de grondwaarde. Deze canon staat vast voor tien jaar. Tevens dient bij het passeren van de akte een afsluitprovisie van 7500 euro te worden betaald (t.b.v. notariskosten, administratie voor onbepaalde tijd etc.). Alleen de grondwaarde wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie. Na tien jaar wordt de canon opnieuw vastgesteld op basis van de op dat moment geldende rentetarieven. Ondernemers kunnen echter op elk moment alsnog de grond kopen. De prijs staat hierbij vooraf vast en zal gebeuren tegen de geïndexeerde grondwaarde. Direct grond kopen blijft uiteraard ook mogelijk.

Procedure

In een verkennend gesprek bekijken we samen met u de verschillende mogelijkheden. Dit doen we het liefst op uw huidige locatie. Dan kunnen wij direct zien hoe u nu gehuisvest bent en hoe u uw bedrijf heeft ingericht. Met die kennis kunnen wij met u meedenken over een nieuwe locatie op Bedrijvenpark Breekland.
Een schetsontwerp van uw pand zal vervolgens in het kwaliteitsteam worden besproken. Het kwaliteitsteam toetst het plan in een vroegtijdig stadium, denkt met u mee en geeft u tips over het ontwerp. Door dit gezamenlijke voortraject kan de vergunningsprocedure snel worden doorlopen. Uw accountmanager blijft gedurende het gehele traject uw vaste aanspreekpunt en begeleidt u bij alle procedures.

Meer informatie

Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met onze accountmanager Nathalie de Groot – Slotman, tel: 06-22038946.

×

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Nathalie de Groot – Slotman, tel: 06 – 22038946

Direct contact