Vestigingsmogelijkheden

Kavels

kavelzoomWij bieden op bedrijvenpark Breekland zowel koopkavels als erfpacht kavels aan. Het gaat hierbij niet om vastomlijnde kavels. Samen met u gaan wij op zoek naar de best passende kavel. De kavels variëren in grootte van circa 1.000 m² tot zelfs enkele hectares. Wilt u uw bedrijf graag op een zichtlocatie vestigen? Dat kan! Langs de provinciale weg (N504) zijn verschillende kavels beschikbaar.

Verschillende bouwmogelijkheden

Verspreid over het park lopen de bouwmogelijkheden uiteen van 10 meter tot 12,5 meter. Als het nodig is voor uw bedrijfsvoering, dan is het mogelijk te bouwen tot een hoogte van maximaal 15 meter.

Kavelprijzen

De grondprijzen voor een kavel op Breekland zijn relatief gunstig. Voor de diverse locaties worden verschillende prijzen gehanteerd.

Zichtkavels met groen             133 per m²
Reguliere kavels                        128 per m²
Reguliere kavels met groen    115 per m²
Reguliere kavel > 5.000 m²     113 per m²

Alle bedragen zijn vrij op naam en exclusief 21% btw.

Erfpacht

MAF_3126Op bedrijvenpark Breekland worden ook bouwkavels in erfpacht uitgegeven. Dit maakt het voor ondernemers financieel makkelijker om een bedrijfspand op Breekland te realiseren. Vanwege de economische recessie zijn banken strikter geworden in het verstrekken van leningen aan bedrijven. Hierdoor worden ondernemers beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Als ondernemers kiezen voor erfpacht, hoeven zij minder te financieren. Bij erfpacht blijft de grond eigendom van de gemeente. De ondernemer betaalt hiervoor jaarlijks een vergoeding
(canon) en krijgt het recht om een gebouw op deze grond te realiseren. De kavel wordt eeuwigdurend in erfpacht uitgegeven tegen een canon van 4,7% van de grondwaarde. Deze canon staat vast voor 10 jaar. Alleen de grondwaarde wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie. U heeft als ondernemer dus zekerheid. Na 10 jaar wordt de canon opnieuw vastgesteld op basis van de op dat moment geldende rentetarieven. Ondernemers kunnen echter op elk moment alsnog de grond kopen. De prijs staat hierbij vooraf vast en zal gebeuren tegen de geïndexeerde grondwaarde. Direct grond kopen blijft uiteraard ook mogelijk.

Downloads

pdfStandaardovereenkomst uitgifte in erfpacht Breekland
pdfRaadsbesluit 25 juni 2013
pdfBestemmingsplan
pdfBestemmingsplan kaarten
pdfBeeldkwaliteitsplan
pdfTerreininrichting
pdfErfafscheiding

Eén aanspreekpunt

Als u meer informatie wilt of belangstelling heeft om uw bedrijf te vestigen op Bedrijvenpark Breekland, verzoeken wij u contact op te nemen met onze accountmanager:

  • Joost Kamps, tel: 06 – 53589342

In een verkennend gesprek bekijken we samen met u de verschillende mogelijkheden. Dit doen we het liefst op uw huidige locatie. Dan kunnen wij direct zien hoe u nu gehuisvest bent en hoe u uw bedrijf heeft ingericht. Met die kennis kunnen wij met u meedenken over uw nieuwe pand op Bedrijvenpark Breekland. Een schetsontwerp van uw pand zal vervolgens in het kwaliteitsteam worden besproken. Het kwaliteitsteam toetst het plan in een vroegtijdig stadium, denkt met u mee en geeft u tips over het ontwerp. Door dit gezamenlijke voortraject kan de vergunningsprocedure snel worden doorlopen. Onze accountmanagers blijven gedurende het hele traject uw vaste aanspreekpunt en begeleiden u bij alle procedures.