All Posts By

anjageldermans

19 Oktober opening afvalbrengstation

By | Nieuws | No Comments

Het nieuwe afvalbrengstation op Bedrijvenpark Breekland gaat op donderdag 19 oktober om 12.00 uur officieel open. Laat u informeren over afvalscheiding tijdens de open dagen op 19, 20 en 21 oktober.

In vergelijking met de gemeentewerf biedt het nieuwe afvalbrengstation veel meer mogelijkheden voor het scheiden van afval. Op het afvalbrengstation worden in eerste instantie twintig verschillende afvalstromen apart ingezameld. Ook oude matrassen, gasflessen, harde kunststoffen en piepschuim worden op het nieuwe afvalbrenstation voortaan gescheiden ingezameld. Verder wordt een nieuw klein chemisch afvaldepot geplaatst.

Drie dagen open huis!
We vieren drie dagen lang dat het afvalbrengstation open is: op 19 oktober van 12.00 – 14.00 uur en op 20 en 21 oktober van 8.30 tot 14.00 uur. Er is een grote tent waarin diverse organisaties voorlichting geven, zoals afvalverwerker HVC, maar ook de eigen medewerkers van de gemeente staan u graag te woord. Er zijn bovendien leuke en educatieve spelletjes te doen voor kinderen, zoals het interactieve spel De Milieu-inspecteur. Maar er is ook een reuzestormbaan van 50 meter. Bovendien ontvangt iedereen die op een van deze dagen afval komt brengen twee leuke – recyclede – cadeautjes!

Adres en openingstijden
Afvalbrengstation, Berrie 8, Oudkarspel (bedrijvenpark Breekland). Vanaf 20 oktober is het afvalbrengstation geopend van maandag t/m zaterdag: 8.30-14.00 uur. Let op: op donderdag 19 oktober gaat het afvalbrengstation open om 12.00 uur. Voor meer informatie over de inzameling van afval kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente, via tel: 0226 – 33 44 33 of via WhatsApp: 06 – 5782 4644.

Wethouder Fintelman slaat eerste paal Milieustraat

By | Nieuws | No Comments

Dinsdagmiddag 2 mei sloeg wethouder Bert Fintelman, onder toeziend oog van wethouder Jan Piet Beers, de symbolische eerste paal van de Milieustraat op bedrijvenpark Breekland. De Milieustraat kan straks 18 verschillende afvalstromen verwerken, waaronder ook oude matrassen, harde kunststoffen en piepschuim, en voldoet daarmee aan de landelijke richtlijnen. Fintelman: “Deze eerste paal is echt een mijlpaal. Door grondstoffen in te zamelen, te scheiden en te hergebruiken kunnen we als Langedijk een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke milieudoelstellingen.”

De Milieustraat krijgt een verhoogd bordes/perron, waar inwoners gemakkelijk hun afval kwijt kunnen. Fintelman: “En doordat de Milieustraat in Langedijk gevestigd blijft, blijft het gescheiden aanbieden van grondstoffen laagdrempelig voor onze inwoners.” De gemeente Langedijk streeft ernaar dat in 2020 75% van het huisafval gescheiden wordt ingezameld.
Na het slaan van de palen, worden de vloeistofdichte vloeren van de Milieustraat gestort. Ook komt er een klein chemisch afvaldepot en een beheerdersunit. Naar verwachting opent de Milieustraat eind oktober zijn deuren.

Breekland gaat goed
Wethouder Jan Piet Beers: “Het raadsbesluit van 8 september 2015 was een belangrijk besluit en de reden waarom wij hier nu staan. De economie trekt weer aan. Dat merken wij ook hier op Breekland. De afgelopen maanden hebben wij zes ontwikkelingen op Breekland kunnen waarnemen, waaronder de komst van A.N. Boekel. En met de Milieustraat kunnen we zeggen dat de eerste straat op Breekland is uitverkocht! Daarnaast hebben wij de firma Tijdeman op de Schuit mogen verwelkomen, heeft Exellent Food & Snacks uitgebreid, hebben de heren Stoop en Bakker van een ijzeren geraamte aan de Praam dit najaar iets moois gemaakt en is Baker Hughes als nieuwe huurder aan de Boezemschop op Breekland gekomen. Met de Milieustraat meegeteld, waren er dus op vijf punten tegelijk bouwontwikkelingen. Tevens blijven de leads voor Breekland binnenkomen. Binnenkort zitten we weer bij de notaris voor twee nieuwe percelen. Ik wens de aannemer van de Milieustraat veel succes bij de aanleg! En ik zie deze ontwikkeling als onderdeel van de verdere groei van een mooi en sterk Breekland Bedrijven Park!”

Diepsmeerweg grotendeels voorzien van verlichting

By | Nieuws | No Comments

Het college van de gemeente Langedijk heeft op 11 april 2017 besloten om het gedeelte van de Diepsmeerweg tussen de Westelijke Randweg (bij Oudkarspel) en de Schagerweg (N245) te voorzien van dynamische LED-verlichting. In de planontwikkeling van Breekland staat dat er verlichting komt langs de Diepsmeerweg. Veel fietsers gebruiken de Diepsmeerweg als route van en naar Breekland, maar ook wordt deze weg gebruikt als doorgaande route richting het Geestmerambacht en de kust. Het college heeft besloten om dit voorjaar, tegelijkertijd met de definitieve inrichting van het openbaar gebied op Breekland, dynamische LED-verlichting aan te brengen langs de Diepsmeerweg. Dit betekent dat de verlichting pas volledig gaat branden bij beweging van voertuigen, fietsers en wandelaars. Daarna neemt de verlichting weer af tot de beginwaarde. Dit zorgt voor minder lichtvervuiling en lagere energielasten. Wethouder Jan Piet Beers: “Het laatste jaar hebben we regelmatig grond verkocht in Breekland. Er komen veel bedrijven bij en we merken dat verschillende bedrijven zich oriënteren op vestiging op het bedrijvenpark. Er maken dus steeds meer fietsers gebruik van de Diepsmeerweg, maar de weg is nog steeds onverlicht. Hierin wil de gemeente verandering brengen, zodat de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid toenemen. Dynamische LED-verlichting voorziet hierin, zonder dat er lichtvervuiling ontstaat. Ook draagt een goedverlichte route voor fietsers bij aan de uitstraling van het Bedrijvenpark Breekland.”

Milieustraat opent dit jaar zijn deuren

By | Nieuws | No Comments

Gemeente Langedijk heeft onlangs de omgevingsvergunning afgegeven voor de Milieustraat op Bedrijvenpark Breekland. Begin maart wordt gestart met de aanleg. In vergelijking met het huidige Afvalbrengstation bij de Gemeentewerf biedt de Milieustraat veel meer mogelijkheden voor het scheiden van afval. De Milieustraat kan 18 verschillende afvalstromen verwerken en voldoet daarmee aan de landelijke richtlijnen. Zo kunnen inwoners straks ook oude matrassen, harde kunststoffen en EPS (piepschuim) gescheiden aanbieden. Het gescheiden afval wordt zoveel mogelijk als grondstof gebruikt voor nieuwe materialen, zoals de fundatie van wegen, glas en spaanplaat. De Milieustraat krijgt een verhoogd bordes/perron, waar inwoners gemakkelijk hun afval kwijt kunnen. Ook wordt er een nieuw klein chemisch afvaldepot geplaatst. De nieuwe Milieustraat levert niet alleen winst op voor het milieu, maar ook financieel voordeel (het scheiden van afval is tegenwoordig goedkoper dan verbranden). De gemeente Langedijk streeft ernaar dat in 2020 75% van het huisafval gescheiden wordt ingezameld. De planning is dat de nieuwe Milieustraat na de zomervakantie operationeel is.

Lange en zwaardere vrachtautocombinaties welkom op Breekland

By | Nieuws | No Comments

Het college van gemeente Langedijk heeft op dinsdag 31 januari 2017 bedrijvenpark Breekland opgenomen in het ‘kerngebied LZV’. Dit betekent dat vrachtautocombinaties tot 60 ton welkom zijn op het bedrijventerrein. Volgens het college wordt Breekland hierdoor aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe bedrijven. LZV’s zijn vrachtautocombinaties, samengesteld uit reguliere voertuigen, met een lengte van maximaal 25,25 meter en een totaalgewicht van maximaal 60 ton. De inzet van LZV’s vergroot de efficiency van het goederenvervoer en levert voordelen op voor de doorstroming, de transportkosten en het milieu. Uit controle van de gemeente is gebleken dat de infrastructuur op Breekland geschikt voor deze vrachtautocombinaties. Alle bruggen kunnen een gewicht tot 60 ton dragen en de bochten in de wegen zijn ruim genoeg. Ook de verkeersveiligheid is geborgd. Er zijn geen woningen of andere voorzieningen op Breekland (bijvoorbeeld scholen en supermarkten), waardoor er verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Naast Breekland behoort ook bedrijventerrein Zuiderdel tot het kerngebied LZV.

Zeven gemeenten regio Alkmaar sluiten convenant over bedrijventerreinen

By | Nieuws | No Comments

Op maandag 26 september 2016 ondertekenden 7 gemeenten in de regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland het Regionaal Convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland. Gemeenten en provincie slaan de handen ineen om evenwicht te brengen in vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Inzet is het overaanbod terug te dringen en de kwaliteit te verbeteren, zodat deze bedrijventerreinen weer aantrekkelijker worden voor bestaande en nieuwe ondernemingen. Dat betekent ook wat voor de gemeente Langedijk en vooral voor Breekland.

Op 13 oktober verscheen een bericht in de Alkmaarsche Courant, dat 21 hectare van de beoogde 41 hectare voor bedrijventerrein in Langedijk (dit is zowel het huidige Breekland, als ook het grondgebied tussen Breekland en het Diepsmeerpark) niet meer gepland wordt als bedrijventerrein. En dat 8 hectare is benoemd als ’strategische reserve’. Vooralsnog heeft dat geen expliciete gevolgen voor het huidige Breekland. Alleen ‘Breekland II’- het gebied tussen Breekland en het Diepsmeerpark – wordt op korte termijn geen bedrijventerrein. Breekland is een mooi bedrijvenpark, met nog volop ruimte voor ondernemerschap. Heeft u interesse, neem dan contact op met de gemeente Langedijk of klik op: www.breekland.nl/contact.

College op bedrijfsbezoek bij Pakano Lighting

By | Nieuws | No Comments

Burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk brachten op 25 oktober een bezoek aan Pakano Lighting op Bedrijvenpark Breekland in Oudkarspel. Pakano Lighting is een groothandel in verlichting en elektrotechnische materialen. De motto van het bedrijf luidt: ‘Licht doet leven. Licht bepaalt ons ritme van dag en nacht, wat we zien en zelfs hoe we ons voelen. En waar het licht van de zon tekort schiet, gaat Pakano Lighting verder.’

Eigenaar Rob Fick trapte af met een visie op licht: licht is vanzelfsprekend, maar goed licht is lang niet zo vanzelfsprekend. Terwijl het kan bijdragen aan het welbevinden van mensen, bijvoorbeeld in zorginstellingen. De combinatie van licht en zorg sprak wethouder Fintelman erg aan. “Het is erg bemoedigend dat dit kan bijdragen aan goede zorg. Dat opent nieuwe perspectieven.” Fick gaf aan dat Pakano Lighting altijd zoekt naar de optimale balans tussen stijl en effectiviteit. “Want licht kan een ruimte maken of breken. En dus streven wij naar doeltreffend licht: sfeervol waar het kan, functioneel waar nodig.” Peter Mannaerts ging vervolgens in op de ‘zin en onzin van LED-verlichting’. “Wanneer je alleen naar het energieverbruik kijkt, is LED inderdaad een energiezuinig en duurzaam alternatief voor een gloeilamp. Maar het kan nog zuiniger en duurzamer dan nu. En daarbij komt dat er ontzettend veel ondeugdelijke LED-lampen in omloop zijn. Wij werken aan duurzamere alternatieven.” Burgemeester Hans Cornelisse: “Ik word erg enthousiast als ik zo’n bedrijf bezoek. Licht is dus echt iets waar je met kennis en creativiteit over moet nadenken.”

Logische keuze voor Breekland
De keuze voor Breekland was een logische, aldus Mark Fick. “De ruimte hier en de samenwerking met gemeente zorgde acht jaar geleden voor een snelle keuze, ondanks de toenmalige crisis in de lichtindustrie. Gelukkig ligt de crisis nu achter ons.” Wethouder Beers: “Ik ken vanuit Breekland dit bedrijf al een tijdje en het is mooi om te zien dat een bedrijf met een filosofie in de regionale markt een topper blijft.”

Exellent Food & Snacks breidt uit!

By | Nieuws | No Comments

Bij het bedrijf Exellent Food & Snacks op de Vlet 1 te Breekland zijn in september de bouwwerkzaamheden gestart voor uitbreiding van het pand. Het gaat om een uitbreiding van maar liefst 3.260 m².

Exellent, dat sinds 2014 is gevestigd op Breekland, maakt kroketten en bitterballen en heeft circa 35 medewerkers in dienst. Het bedrijf koos in 2013 bewust voor Bedrijvenpark Breekland vanwege de gunstige prijzen en de mogelijkheid om een kavel af te nemen in erfpacht. Het bedrijf heeft de afgelopen twee jaar zeer goed gepresteerd en haar klandizie zien groeien. Ook innoveert Exellent continu. Vanwege de groei en innovatie moet de keuken worden uitgebreid, is er behoefte aan nieuwe logistieke lijnen in het bedrijf en meer diepvriesopslag. Eind 2015 zijn gesprekken gestart met het bedrijf. Deze zijn begin van dit voorjaar afgerond en vertaald in een nieuwe overeenkomst, die deze zomer is ondertekend. Een mooi resultaat van een prachtonderneming op Breekland. Volgens planning is het nieuwe pand begin 2017 gereed. Op dat moment worden de tijdelijke parkeerplaatsen aan de westzijde van de Vlet weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat: uitgeefbare grond. Wij wensen Exellent een goede verbouwing toe!

Groot deel openbaar gebied Breekland wordt ingericht

By | Nieuws | No Comments

Het college van B&W van de gemeente Langedijk heeft op 6 september besloten om grote delen van het openbaar gebied op Bedrijvenpark Breekland definitief in te richten. Verschillende wegen worden voorzien van een toplaag, er wordt definitieve verlichting aangelegd en het groen wordt aangeplant.

Grote delen van Bedrijvenpark Breekland zijn inmiddels geheel ingevuld, zegt wethouder Jan Piet Beers. ‘’Het laatste jaar hebben we regelmatig grond verkocht en zijn er veel bedrijven bijgekomen op Breekland. Denk aan groentegroothandel A.N. Boekel, Tijdeman, de milieustraat en de uitbreiding van Exellent Food. De bouw van deze panden loopt voortvarend. Daardoor hoeft er binnenkort bijna geen bouwverkeer meer over deze wegen te rijden. Dit biedt kansen om het bedrijvenpark op deze plekken definitief in te richten en het park nog meer uitstraling te geven. We hopen zo snel mogelijk te beginnen met de definitieve inrichting.”

Het besluit is in overleg met parkmanagement Breekland tot stand gekomen. De bedrijven op Breekland worden binnenkort uitgenodigd om kennis te nemen van het plan en de planning en voor een kennismaking met de aannemer.

Tijdeman Mercedes Demontage gestart met bouw

By | Nieuws | No Comments

Medio juli is autodemontagebedrijf Tijdeman begonnen met de bouw van het nieuwe pand op bedrijvenpark Breekland. Tijdeman komt naast het pand van Jan Coen Geerligs aan de Schuit. Tijdeman Mercedes Demontage is een sterk en betrouwbaar familiebedrijf waar kwaliteit en vertrouwen voorop staan.

Het bedrijf houdt zich al 35 jaar bezig met alles wat met Mercedes te maken heeft. Bij Tijdeman kunnen alle onderdelen voor een Mercedes worden besteld, onafhankelijk van bouwjaar en type. Ook verkoopt het bedrijf nieuwe en tweedehands auto’s van Mercedes. De uitstraling van bedrijvenpark Breekland is een belangrijk gegeven. Afgesproken is dat de demontage van auto’s binnen plaatsvindt en het bedrijf is uiteraard gehouden aan huidige milieuwetgeving, maar anticipeert nu al op toekomstige milieuwetgeving. “Wij willen bouwen aan de toekomst. Een reguliere bedrijfshal en het uitvoeren van onze werkzaamheden volgens toekomstige richtlijnen passen daarbij”, aldus de heer Tijdeman. Gemeente Langedijk en ondernemer Tijdeman hebben beide vertrouwen in een duurzaam toekomstperspectief en een gezonde bedrijfsvoering. De firma Tijdeman is een nieuwkomer, die voor extra bedrijvigheid op Breekland zal zorgen. Tijdeman hoopt begin volgend jaar het nieuwe pand te kunnen betrekken.