Category

Nieuws

Mooie ontwikkelingen op Breekland in 2017

By | Nieuws

Het afgelopen jaar hebben zich mooie ontwikkelingen voorgedaan op bedrijvenpark Breekland. Drie al aanwezige ondernemers hebben grond aangekocht: InnoVfoam nam 900 m2 af voor parkeren en logistiek, Variopool 500 m2 voor parkeren en Akfi 700 m2 voor verdere uitbreiding. Verder mochten we de heer Van Weeghel op de Kantbeugel verwelkomen, die zijn kunsthandel voortaan vanuit Breekland drijft. Daarnaast heeft Exellent een uitbouw gerealiseerd, zijn de panden van Tijdeman Mercedes Demontage en Stoop en Bakker gereed gekomen en heeft het afvalbrengstation van de gemeente zijn deuren geopend op Breekland. De uitstraling van het bedrijvenpark is verder verbeterd door het aanbrengen van een toplaag en definitieve ledverlichting op grote delen van de wegen. Er waren ongeveer dertig serieuze belangstellenden voor een kavel op Breekland. Kortom, 2017 was een mooi jaar voor Breekland. De vooruitzichten voor 2018 zijn dan ook goed!

Positieve berichtgeving over Seed Valley

By | Nieuws | No Comments

Begin november plaatste FD.nl een positief, uitgebreid artikel over de groei van bedrijven in Seed Valley en op 10 november stond hetzelfde stuk breeduit in de papieren editie van het Financieel Dagblad. Het stuk is gebaseerd op vraaggesprekken met Jaap Mazereeuw (Enza Zaden), Peter Acda (Syngenta) en Peter van der Toorn (Syngenta, tevens bestuurslid Seed Valley). Jonge ondernemer Wessel van Paassen wordt geportretteerd met zijn startup Green Simplicity. De redactie heeft ook met het programmabureau gesproken over feiten en cijfers over het ecosysteem Seed Valley.
Klik hier voor de pdf: FD voor groeiend Seed Valley ziet toekomst er rooskleurig uit

Seed Valley
De gemeente langedijk is sinds 2012 officieel partner van Seed Valley. Seed Valley is een samenwerkingsverband van de zaadsector in de regio Noord-Holland Noord. Seed Valley is opgericht vanuit de visie dat dit cluster van veredelingsbedrijven stevig verankerd wil blijven in deze regio. De beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers is hierin een belangrijke factor. Werkgeversimago, onderwijs, bereikbaarheid en woonomgeving zijn hierbij belangrijke thema’s. Deze thema’s zijn ook benoemd in de economische visie van Langedijk. Om elkaar te versterken hebben Seed Valley en Langedijk ervoor gekozen om partners te worden. Samen staan beide partijen voor een stevige verankering van de zaadveredelingsbedrijven in de regio.
Gemeente Langedijk ziet de innovatieve agribusiness als een belangrijke pijler onder de economische ontwikkelingen in de regio. In de economische visie is de innovatieve agribusiness benoemd als strategisch thema. Deze bedrijfstak is wereldwijd sterk groeiend. In het gebied tussen Enkhuizen en Warmenhuizen zijn veel zaadveredelingsbedrijven en aanverwante bedrijven gevestigd, die zeer succesvol zijn en een high-tech karakter hebben. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de stichting Seed Valley. De in Langedijk gevestigde bedrijven Bakker Brothers en De Groot en Slot maken deel uit van Seed Valley.

Afvalbrengstation op Breekland geopend

By | Nieuws

Het afvalbrengstation op Bedrijvenpark Breekland is 19 oktober officieel geopend. Wethouder Gerard Rep ontving kinderen van basisscholen uit Oudkarspel, die hun eigen afval hadden meegenomen om gescheiden in te leveren. Na het doorknippen van het lint, reed de wethouder met een kruiwagen vol afval het bordes op, gevolgd door de kinderen. Op het bordes staan aan weerskanten containers waar zo’n 20 verschillende afvalstromen kunnen worden ingezameld, van glas tot papier en karton, van plastic tot oud ijzer. Kinderen vroegen medewerkers van de gemeente waar ze het verschillende afval kwijt konden. Daarna werd er geknutseld met verpakkingsmateriaal en werd het interactieve spel De Milieu-inspecteur gespeeld en vervolgens werd de reuzestormbaan beklommen. Inwoners uit Langedijk die hun afval kwamen brengen, kregen een gerecycled presentje!

19 Oktober opening afvalbrengstation

By | Nieuws

Het nieuwe afvalbrengstation op Bedrijvenpark Breekland gaat op donderdag 19 oktober om 12.00 uur officieel open. Laat u informeren over afvalscheiding tijdens de open dagen op 19, 20 en 21 oktober.

In vergelijking met de gemeentewerf biedt het nieuwe afvalbrengstation veel meer mogelijkheden voor het scheiden van afval. Op het afvalbrengstation worden in eerste instantie twintig verschillende afvalstromen apart ingezameld. Ook oude matrassen, gasflessen, harde kunststoffen en piepschuim worden op het nieuwe afvalbrenstation voortaan gescheiden ingezameld. Verder wordt een nieuw klein chemisch afvaldepot geplaatst.

Drie dagen open huis!
We vieren drie dagen lang dat het afvalbrengstation open is: op 19 oktober van 12.00 – 14.00 uur en op 20 en 21 oktober van 8.30 tot 14.00 uur. Er is een grote tent waarin diverse organisaties voorlichting geven, zoals afvalverwerker HVC, maar ook de eigen medewerkers van de gemeente staan u graag te woord. Er zijn bovendien leuke en educatieve spelletjes te doen voor kinderen, zoals het interactieve spel De Milieu-inspecteur. Maar er is ook een reuzestormbaan van 50 meter. Bovendien ontvangt iedereen die op een van deze dagen afval komt brengen twee leuke – recyclede – cadeautjes!

Adres en openingstijden
Afvalbrengstation, Berrie 8, Oudkarspel (bedrijvenpark Breekland). Vanaf 20 oktober is het afvalbrengstation geopend van maandag t/m zaterdag: 8.30-14.00 uur. Let op: op donderdag 19 oktober gaat het afvalbrengstation open om 12.00 uur. Voor meer informatie over de inzameling van afval kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente, via tel: 0226 – 33 44 33 of via WhatsApp: 06 – 5782 4644.

Wethouder Fintelman slaat eerste paal Milieustraat

By | Nieuws

Dinsdagmiddag 2 mei sloeg wethouder Bert Fintelman, onder toeziend oog van wethouder Jan Piet Beers, de symbolische eerste paal van de Milieustraat op bedrijvenpark Breekland. De Milieustraat kan straks 18 verschillende afvalstromen verwerken, waaronder ook oude matrassen, harde kunststoffen en piepschuim, en voldoet daarmee aan de landelijke richtlijnen. Fintelman: “Deze eerste paal is echt een mijlpaal. Door grondstoffen in te zamelen, te scheiden en te hergebruiken kunnen we als Langedijk een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke milieudoelstellingen.”

De Milieustraat krijgt een verhoogd bordes/perron, waar inwoners gemakkelijk hun afval kwijt kunnen. Fintelman: “En doordat de Milieustraat in Langedijk gevestigd blijft, blijft het gescheiden aanbieden van grondstoffen laagdrempelig voor onze inwoners.” De gemeente Langedijk streeft ernaar dat in 2020 75% van het huisafval gescheiden wordt ingezameld.
Na het slaan van de palen, worden de vloeistofdichte vloeren van de Milieustraat gestort. Ook komt er een klein chemisch afvaldepot en een beheerdersunit. Naar verwachting opent de Milieustraat eind oktober zijn deuren.

Breekland gaat goed
Wethouder Jan Piet Beers: “Het raadsbesluit van 8 september 2015 was een belangrijk besluit en de reden waarom wij hier nu staan. De economie trekt weer aan. Dat merken wij ook hier op Breekland. De afgelopen maanden hebben wij zes ontwikkelingen op Breekland kunnen waarnemen, waaronder de komst van A.N. Boekel. En met de Milieustraat kunnen we zeggen dat de eerste straat op Breekland is uitverkocht! Daarnaast hebben wij de firma Tijdeman op de Schuit mogen verwelkomen, heeft Exellent Food & Snacks uitgebreid, hebben de heren Stoop en Bakker van een ijzeren geraamte aan de Praam dit najaar iets moois gemaakt en is Baker Hughes als nieuwe huurder aan de Boezemschop op Breekland gekomen. Met de Milieustraat meegeteld, waren er dus op vijf punten tegelijk bouwontwikkelingen. Tevens blijven de leads voor Breekland binnenkomen. Binnenkort zitten we weer bij de notaris voor twee nieuwe percelen. Ik wens de aannemer van de Milieustraat veel succes bij de aanleg! En ik zie deze ontwikkeling als onderdeel van de verdere groei van een mooi en sterk Breekland Bedrijven Park!”

Diepsmeerweg grotendeels voorzien van verlichting

By | Nieuws

Het college van de gemeente Langedijk heeft op 11 april 2017 besloten om het gedeelte van de Diepsmeerweg tussen de Westelijke Randweg (bij Oudkarspel) en de Schagerweg (N245) te voorzien van dynamische LED-verlichting. In de planontwikkeling van Breekland staat dat er verlichting komt langs de Diepsmeerweg. Veel fietsers gebruiken de Diepsmeerweg als route van en naar Breekland, maar ook wordt deze weg gebruikt als doorgaande route richting het Geestmerambacht en de kust. Het college heeft besloten om dit voorjaar, tegelijkertijd met de definitieve inrichting van het openbaar gebied op Breekland, dynamische LED-verlichting aan te brengen langs de Diepsmeerweg. Dit betekent dat de verlichting pas volledig gaat branden bij beweging van voertuigen, fietsers en wandelaars. Daarna neemt de verlichting weer af tot de beginwaarde. Dit zorgt voor minder lichtvervuiling en lagere energielasten. Wethouder Jan Piet Beers: “Het laatste jaar hebben we regelmatig grond verkocht in Breekland. Er komen veel bedrijven bij en we merken dat verschillende bedrijven zich oriënteren op vestiging op het bedrijvenpark. Er maken dus steeds meer fietsers gebruik van de Diepsmeerweg, maar de weg is nog steeds onverlicht. Hierin wil de gemeente verandering brengen, zodat de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid toenemen. Dynamische LED-verlichting voorziet hierin, zonder dat er lichtvervuiling ontstaat. Ook draagt een goedverlichte route voor fietsers bij aan de uitstraling van het Bedrijvenpark Breekland.”

Milieustraat opent dit jaar zijn deuren

By | Nieuws | No Comments

Gemeente Langedijk heeft onlangs de omgevingsvergunning afgegeven voor de Milieustraat op Bedrijvenpark Breekland. Begin maart wordt gestart met de aanleg. In vergelijking met het huidige Afvalbrengstation bij de Gemeentewerf biedt de Milieustraat veel meer mogelijkheden voor het scheiden van afval. De Milieustraat kan 18 verschillende afvalstromen verwerken en voldoet daarmee aan de landelijke richtlijnen. Zo kunnen inwoners straks ook oude matrassen, harde kunststoffen en EPS (piepschuim) gescheiden aanbieden. Het gescheiden afval wordt zoveel mogelijk als grondstof gebruikt voor nieuwe materialen, zoals de fundatie van wegen, glas en spaanplaat. De Milieustraat krijgt een verhoogd bordes/perron, waar inwoners gemakkelijk hun afval kwijt kunnen. Ook wordt er een nieuw klein chemisch afvaldepot geplaatst. De nieuwe Milieustraat levert niet alleen winst op voor het milieu, maar ook financieel voordeel (het scheiden van afval is tegenwoordig goedkoper dan verbranden). De gemeente Langedijk streeft ernaar dat in 2020 75% van het huisafval gescheiden wordt ingezameld. De planning is dat de nieuwe Milieustraat na de zomervakantie operationeel is.

Lange en zwaardere vrachtautocombinaties welkom op Breekland

By | Nieuws | No Comments

Het college van gemeente Langedijk heeft op dinsdag 31 januari 2017 bedrijvenpark Breekland opgenomen in het ‘kerngebied LZV’. Dit betekent dat vrachtautocombinaties tot 60 ton welkom zijn op het bedrijventerrein. Volgens het college wordt Breekland hierdoor aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe bedrijven. LZV’s zijn vrachtautocombinaties, samengesteld uit reguliere voertuigen, met een lengte van maximaal 25,25 meter en een totaalgewicht van maximaal 60 ton. De inzet van LZV’s vergroot de efficiency van het goederenvervoer en levert voordelen op voor de doorstroming, de transportkosten en het milieu. Uit controle van de gemeente is gebleken dat de infrastructuur op Breekland geschikt voor deze vrachtautocombinaties. Alle bruggen kunnen een gewicht tot 60 ton dragen en de bochten in de wegen zijn ruim genoeg. Ook de verkeersveiligheid is geborgd. Er zijn geen woningen of andere voorzieningen op Breekland (bijvoorbeeld scholen en supermarkten), waardoor er verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Naast Breekland behoort ook bedrijventerrein Zuiderdel tot het kerngebied LZV.

Zeven gemeenten regio Alkmaar sluiten convenant over bedrijventerreinen

By | Nieuws | No Comments

Op maandag 26 september 2016 ondertekenden 7 gemeenten in de regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland het Regionaal Convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland. Gemeenten en provincie slaan de handen ineen om evenwicht te brengen in vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Inzet is het overaanbod terug te dringen en de kwaliteit te verbeteren, zodat deze bedrijventerreinen weer aantrekkelijker worden voor bestaande en nieuwe ondernemingen. Dat betekent ook wat voor de gemeente Langedijk en vooral voor Breekland.

Op 13 oktober verscheen een bericht in de Alkmaarsche Courant, dat 21 hectare van de beoogde 41 hectare voor bedrijventerrein in Langedijk (dit is zowel het huidige Breekland, als ook het grondgebied tussen Breekland en het Diepsmeerpark) niet meer gepland wordt als bedrijventerrein. En dat 8 hectare is benoemd als ’strategische reserve’. Vooralsnog heeft dat geen expliciete gevolgen voor het huidige Breekland. Alleen ‘Breekland II’- het gebied tussen Breekland en het Diepsmeerpark – wordt op korte termijn geen bedrijventerrein. Breekland is een mooi bedrijvenpark, met nog volop ruimte voor ondernemerschap. Heeft u interesse, neem dan contact op met de gemeente Langedijk of klik op: www.breekland.nl/contact.

College op bedrijfsbezoek bij Pakano Lighting

By | Nieuws

Burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk brachten op 25 oktober een bezoek aan Pakano Lighting op Bedrijvenpark Breekland in Oudkarspel. Pakano Lighting is een groothandel in verlichting en elektrotechnische materialen. De motto van het bedrijf luidt: ‘Licht doet leven. Licht bepaalt ons ritme van dag en nacht, wat we zien en zelfs hoe we ons voelen. En waar het licht van de zon tekort schiet, gaat Pakano Lighting verder.’

Eigenaar Rob Fick trapte af met een visie op licht: licht is vanzelfsprekend, maar goed licht is lang niet zo vanzelfsprekend. Terwijl het kan bijdragen aan het welbevinden van mensen, bijvoorbeeld in zorginstellingen. De combinatie van licht en zorg sprak wethouder Fintelman erg aan. “Het is erg bemoedigend dat dit kan bijdragen aan goede zorg. Dat opent nieuwe perspectieven.” Fick gaf aan dat Pakano Lighting altijd zoekt naar de optimale balans tussen stijl en effectiviteit. “Want licht kan een ruimte maken of breken. En dus streven wij naar doeltreffend licht: sfeervol waar het kan, functioneel waar nodig.” Peter Mannaerts ging vervolgens in op de ‘zin en onzin van LED-verlichting’. “Wanneer je alleen naar het energieverbruik kijkt, is LED inderdaad een energiezuinig en duurzaam alternatief voor een gloeilamp. Maar het kan nog zuiniger en duurzamer dan nu. En daarbij komt dat er ontzettend veel ondeugdelijke LED-lampen in omloop zijn. Wij werken aan duurzamere alternatieven.” Burgemeester Hans Cornelisse: “Ik word erg enthousiast als ik zo’n bedrijf bezoek. Licht is dus echt iets waar je met kennis en creativiteit over moet nadenken.”

Logische keuze voor Breekland
De keuze voor Breekland was een logische, aldus Mark Fick. “De ruimte hier en de samenwerking met gemeente zorgde acht jaar geleden voor een snelle keuze, ondanks de toenmalige crisis in de lichtindustrie. Gelukkig ligt de crisis nu achter ons.” Wethouder Beers: “Ik ken vanuit Breekland dit bedrijf al een tijdje en het is mooi om te zien dat een bedrijf met een filosofie in de regionale markt een topper blijft.”