Category

Nieuws

PAT Europe start bouw tweede bedrijfspand

By | Nieuws

Pat Europe is gestart met de bouw van een pand van ruim 1600m2 aan de Praam 17. De eigenaren, de heer Dennis Guit en Dennis Lasonder, zijn reeds gevestigd op Breekland. Zij behoorden tot de eerste tien ondernemers die zich vestigden op Breekland. Hun pand staat op de hoek Praam-Haarspit. “Wij konden niet aanpandig uitbreiden, aangezien we aan weerszijden buren hebben. Sinds het voorjaar van 2017 zijn we met de gemeente in gesprek om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om uit te breiden. Uiteindelijk zijn wij uitgekomen op de kavel ten noorden van Windprofit, aan de Praam, een perceel van circa 3.500 m².” De tweede vestiging van PAT Europe BV komt daarmee schuin tegenover het bestaande pand. Op dit perceel wordt een vergelijkbaar bedrijfspand ontwikkeld. “Dit heeft in eerste instantie een opslagfunctie. Een deel van het pand wordt in eerste instantie aan een derde verhuurd en wordt wellicht in de toekomst ook door ons gebruikt”, aldus de heer D. Guit. “Wederom een voorbeeld van een mooi bedrijf op Breekland, dat hier goed draait. Wij wensen PAT Europe alle goeds voor de toekomst”, aldus wethouder Jasper Nieuwenhuizen.

Kinetic Art opent deuren op Breekland

By | Nieuws

Willem van Weeghel is eigenaar van Kinetic Art en heeft recentelijk zijn pand betrokken op Breekland. Van Weeghel maakt grote kunstwerken, waarbij beweging als beeldend middel centraal staat. Op een perceel van ruim 1.200 m2 heeft hij een bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld, waarvan een deel van circa 250 m2 voor hemzelf als atelier en ruim 400 m2 te huur staat. Daarmee is de kavel aan de Kantbeugel, ten noorden van Baksteen Holland West, efficiënt ingericht. “Een kavel van ongeveer 21 meter breed en circa 59 meter diepte, op een mooie plek. Hier wordt gewerkt en kom je tegelijkertijd tot rust.” “Een mooie kavel, waarvan we er op Breekland nog meer hebben. Wij wensen de heer Van Weeghel een mooie toekomst op Breekland toe!”, aldus wethouder Jasper Nieuwenhuizen.
Kijk voor meer info op: www.willemvanweeghel.nl.

Uitbreiding pand Akfi nadert voltooiing bouw

By | Nieuws

A.K.F.I. is één van de pioniers op Breekland. De Alkmaarse Kunststoffen Flessen Industrie (AKFI) zat jarenlang in Alkmaar. Na jaren van gestage groei, werden de panden van AKFI in 2007 opgekocht door de gemeente Alkmaar. Omdat de vierde generatie had aangegeven het bedrijf voort te willen zetten, werd een stuk grond aangekocht op bedrijvenpark Breekland te Oudkarspel om een nieuw bedrijfspand te kunnen bouwen. De eerste paal werd geslagen op 7 april 2008 en op 7 november 2008 nam het bedrijf zijn intrek in het nieuwe pand. In zijn bijna 100-jarig bestaan heeft het bedrijf een uitstekende reputatie opgebouwd en is AKFI hét adres geworden voor de productie van kunststofflessen, verpakkingen en aanverwante artikelen. Medio 2017 was de eigenaar, de heer Bilars, zich aan het oriënteren om het huidige bedrijfspand te vergroten. De achterliggende reden was de groei van het bedrijf. Zo werd de opslag in het pand te klein. En op deze wijze kon ook nog een extra lijn worden toegevoegd. Eind 2017 kwam het rond. “Het was even wachten op de heipalen, maar de ontwikkeling is daarna supersnel gegaan.” In totaal is aan de achterzijde van het pand ruim 700 m2 toegevoegd. “Zo zie je maar weer dat er op Breekland kansen zijn voor ondernemers om te groeien. We werken graag mee om bestaande en nieuwe ondernemers optimaal te faciliteren. Ik wens dit mooie bedrijf dan ook een goede en voorspoedige toekomst”, aldus de nieuwe wethouder Economische Zaken, Jasper Nieuwenhuizen.

Helikopterplatform geopend door Commissaris van de Koning

By | Nieuws

Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft op woensdag 25 april officieel het helikopterplatform van InnoVfoam geopend op Bedrijvenpark Breekland. De helikopter is de blikvanger op Breekland. Remkes: “Ik was hier in 2011 met de opening van het pand van InnoVfoam en zie nu de groei van dit bedrijf. Wat fantastisch dat dit mogelijk is op Bedrijvenpark Breekland.” Al bij de eerste tekeningen van het pand uit 2009 was rekening gehouden met de realisatie van een helikopterplatform. Het platform zal door InnoVfoam, dat blussystemen voor de industrie ontwikkelt, worden gebruikt voor het geven van blusdemonstraties. Ook burgemeester Leontien Kompier was uitgenodigd om tijdens de opening een korte speech te geven. Zij benadrukte het innovatieve karakter van de bedrijven op Breekland. ”We zijn er als gemeente trots op, dat we zulke bijzondere bedrijven binnen onze gemeentegrenzen hebben. Op Breekland hebben bedrijven enorm veel uitbreidingsmogelijkheden en dat maakt dit bedrijvenpark uniek in de regio. InnoVfoam toont aan dat zelfs een helikopterplatform mogelijk is op Breekland. Dat geeft echt inhoud en betekenis aan de slogan: ‘Ondernemen doe je op Breekland Bedrijven Park!’”

Mooie ontwikkelingen op Breekland in 2017

By | Nieuws

Het afgelopen jaar hebben zich mooie ontwikkelingen voorgedaan op bedrijvenpark Breekland. Drie al aanwezige ondernemers hebben grond aangekocht: InnoVfoam nam 900 m2 af voor parkeren en logistiek, Variopool 500 m2 voor parkeren en Akfi 700 m2 voor verdere uitbreiding. Verder mochten we de heer Van Weeghel op de Kantbeugel verwelkomen, die zijn kunsthandel voortaan vanuit Breekland drijft. Daarnaast heeft Exellent een uitbouw gerealiseerd, zijn de panden van Tijdeman Mercedes Demontage en Stoop en Bakker gereed gekomen en heeft het afvalbrengstation van de gemeente zijn deuren geopend op Breekland. De uitstraling van het bedrijvenpark is verder verbeterd door het aanbrengen van een toplaag en definitieve ledverlichting op grote delen van de wegen. Er waren ongeveer dertig serieuze belangstellenden voor een kavel op Breekland. Kortom, 2017 was een mooi jaar voor Breekland. De vooruitzichten voor 2018 zijn dan ook goed!

Positieve berichtgeving over Seed Valley

By | Nieuws | No Comments

Begin november plaatste FD.nl een positief, uitgebreid artikel over de groei van bedrijven in Seed Valley en op 10 november stond hetzelfde stuk breeduit in de papieren editie van het Financieel Dagblad. Het stuk is gebaseerd op vraaggesprekken met Jaap Mazereeuw (Enza Zaden), Peter Acda (Syngenta) en Peter van der Toorn (Syngenta, tevens bestuurslid Seed Valley). Jonge ondernemer Wessel van Paassen wordt geportretteerd met zijn startup Green Simplicity. De redactie heeft ook met het programmabureau gesproken over feiten en cijfers over het ecosysteem Seed Valley.
Klik hier voor de pdf: FD voor groeiend Seed Valley ziet toekomst er rooskleurig uit

Seed Valley
De gemeente langedijk is sinds 2012 officieel partner van Seed Valley. Seed Valley is een samenwerkingsverband van de zaadsector in de regio Noord-Holland Noord. Seed Valley is opgericht vanuit de visie dat dit cluster van veredelingsbedrijven stevig verankerd wil blijven in deze regio. De beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers is hierin een belangrijke factor. Werkgeversimago, onderwijs, bereikbaarheid en woonomgeving zijn hierbij belangrijke thema’s. Deze thema’s zijn ook benoemd in de economische visie van Langedijk. Om elkaar te versterken hebben Seed Valley en Langedijk ervoor gekozen om partners te worden. Samen staan beide partijen voor een stevige verankering van de zaadveredelingsbedrijven in de regio.
Gemeente Langedijk ziet de innovatieve agribusiness als een belangrijke pijler onder de economische ontwikkelingen in de regio. In de economische visie is de innovatieve agribusiness benoemd als strategisch thema. Deze bedrijfstak is wereldwijd sterk groeiend. In het gebied tussen Enkhuizen en Warmenhuizen zijn veel zaadveredelingsbedrijven en aanverwante bedrijven gevestigd, die zeer succesvol zijn en een high-tech karakter hebben. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de stichting Seed Valley. De in Langedijk gevestigde bedrijven Bakker Brothers en De Groot en Slot maken deel uit van Seed Valley.

Afvalbrengstation op Breekland geopend

By | Nieuws

Het afvalbrengstation op Bedrijvenpark Breekland is 19 oktober officieel geopend. Wethouder Gerard Rep ontving kinderen van basisscholen uit Oudkarspel, die hun eigen afval hadden meegenomen om gescheiden in te leveren. Na het doorknippen van het lint, reed de wethouder met een kruiwagen vol afval het bordes op, gevolgd door de kinderen. Op het bordes staan aan weerskanten containers waar zo’n 20 verschillende afvalstromen kunnen worden ingezameld, van glas tot papier en karton, van plastic tot oud ijzer. Kinderen vroegen medewerkers van de gemeente waar ze het verschillende afval kwijt konden. Daarna werd er geknutseld met verpakkingsmateriaal en werd het interactieve spel De Milieu-inspecteur gespeeld en vervolgens werd de reuzestormbaan beklommen. Inwoners uit Langedijk die hun afval kwamen brengen, kregen een gerecycled presentje!

19 Oktober opening afvalbrengstation

By | Nieuws

Het nieuwe afvalbrengstation op Bedrijvenpark Breekland gaat op donderdag 19 oktober om 12.00 uur officieel open. Laat u informeren over afvalscheiding tijdens de open dagen op 19, 20 en 21 oktober.

In vergelijking met de gemeentewerf biedt het nieuwe afvalbrengstation veel meer mogelijkheden voor het scheiden van afval. Op het afvalbrengstation worden in eerste instantie twintig verschillende afvalstromen apart ingezameld. Ook oude matrassen, gasflessen, harde kunststoffen en piepschuim worden op het nieuwe afvalbrenstation voortaan gescheiden ingezameld. Verder wordt een nieuw klein chemisch afvaldepot geplaatst.

Drie dagen open huis!
We vieren drie dagen lang dat het afvalbrengstation open is: op 19 oktober van 12.00 – 14.00 uur en op 20 en 21 oktober van 8.30 tot 14.00 uur. Er is een grote tent waarin diverse organisaties voorlichting geven, zoals afvalverwerker HVC, maar ook de eigen medewerkers van de gemeente staan u graag te woord. Er zijn bovendien leuke en educatieve spelletjes te doen voor kinderen, zoals het interactieve spel De Milieu-inspecteur. Maar er is ook een reuzestormbaan van 50 meter. Bovendien ontvangt iedereen die op een van deze dagen afval komt brengen twee leuke – recyclede – cadeautjes!

Adres en openingstijden
Afvalbrengstation, Berrie 8, Oudkarspel (bedrijvenpark Breekland). Vanaf 20 oktober is het afvalbrengstation geopend van maandag t/m zaterdag: 8.30-14.00 uur. Let op: op donderdag 19 oktober gaat het afvalbrengstation open om 12.00 uur. Voor meer informatie over de inzameling van afval kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente, via tel: 0226 – 33 44 33 of via WhatsApp: 06 – 5782 4644.

Wethouder Fintelman slaat eerste paal Milieustraat

By | Nieuws

Dinsdagmiddag 2 mei sloeg wethouder Bert Fintelman, onder toeziend oog van wethouder Jan Piet Beers, de symbolische eerste paal van de Milieustraat op bedrijvenpark Breekland. De Milieustraat kan straks 18 verschillende afvalstromen verwerken, waaronder ook oude matrassen, harde kunststoffen en piepschuim, en voldoet daarmee aan de landelijke richtlijnen. Fintelman: “Deze eerste paal is echt een mijlpaal. Door grondstoffen in te zamelen, te scheiden en te hergebruiken kunnen we als Langedijk een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke milieudoelstellingen.”

De Milieustraat krijgt een verhoogd bordes/perron, waar inwoners gemakkelijk hun afval kwijt kunnen. Fintelman: “En doordat de Milieustraat in Langedijk gevestigd blijft, blijft het gescheiden aanbieden van grondstoffen laagdrempelig voor onze inwoners.” De gemeente Langedijk streeft ernaar dat in 2020 75% van het huisafval gescheiden wordt ingezameld.
Na het slaan van de palen, worden de vloeistofdichte vloeren van de Milieustraat gestort. Ook komt er een klein chemisch afvaldepot en een beheerdersunit. Naar verwachting opent de Milieustraat eind oktober zijn deuren.

Breekland gaat goed
Wethouder Jan Piet Beers: “Het raadsbesluit van 8 september 2015 was een belangrijk besluit en de reden waarom wij hier nu staan. De economie trekt weer aan. Dat merken wij ook hier op Breekland. De afgelopen maanden hebben wij zes ontwikkelingen op Breekland kunnen waarnemen, waaronder de komst van A.N. Boekel. En met de Milieustraat kunnen we zeggen dat de eerste straat op Breekland is uitverkocht! Daarnaast hebben wij de firma Tijdeman op de Schuit mogen verwelkomen, heeft Exellent Food & Snacks uitgebreid, hebben de heren Stoop en Bakker van een ijzeren geraamte aan de Praam dit najaar iets moois gemaakt en is Baker Hughes als nieuwe huurder aan de Boezemschop op Breekland gekomen. Met de Milieustraat meegeteld, waren er dus op vijf punten tegelijk bouwontwikkelingen. Tevens blijven de leads voor Breekland binnenkomen. Binnenkort zitten we weer bij de notaris voor twee nieuwe percelen. Ik wens de aannemer van de Milieustraat veel succes bij de aanleg! En ik zie deze ontwikkeling als onderdeel van de verdere groei van een mooi en sterk Breekland Bedrijven Park!”

Diepsmeerweg grotendeels voorzien van verlichting

By | Nieuws

Het college van de gemeente Langedijk heeft op 11 april 2017 besloten om het gedeelte van de Diepsmeerweg tussen de Westelijke Randweg (bij Oudkarspel) en de Schagerweg (N245) te voorzien van dynamische LED-verlichting. In de planontwikkeling van Breekland staat dat er verlichting komt langs de Diepsmeerweg. Veel fietsers gebruiken de Diepsmeerweg als route van en naar Breekland, maar ook wordt deze weg gebruikt als doorgaande route richting het Geestmerambacht en de kust. Het college heeft besloten om dit voorjaar, tegelijkertijd met de definitieve inrichting van het openbaar gebied op Breekland, dynamische LED-verlichting aan te brengen langs de Diepsmeerweg. Dit betekent dat de verlichting pas volledig gaat branden bij beweging van voertuigen, fietsers en wandelaars. Daarna neemt de verlichting weer af tot de beginwaarde. Dit zorgt voor minder lichtvervuiling en lagere energielasten. Wethouder Jan Piet Beers: “Het laatste jaar hebben we regelmatig grond verkocht in Breekland. Er komen veel bedrijven bij en we merken dat verschillende bedrijven zich oriënteren op vestiging op het bedrijvenpark. Er maken dus steeds meer fietsers gebruik van de Diepsmeerweg, maar de weg is nog steeds onverlicht. Hierin wil de gemeente verandering brengen, zodat de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid toenemen. Dynamische LED-verlichting voorziet hierin, zonder dat er lichtvervuiling ontstaat. Ook draagt een goedverlichte route voor fietsers bij aan de uitstraling van het Bedrijvenpark Breekland.”