Skip to main content

Op bedrijvenpark Breekland worden bouwkavels nu ook in erfpacht uitgegeven. Dit maakt het voor ondernemers financieel makkelijker om een bedrijfspand op Breekland te realiseren. Wethouder Jan Piet Beers: “Breekland is ’t enige bedrijvenpark in de regio waar deze mogelijkheid wordt geboden.”

Vanwege de economische recessie zijn banken strikter geworden in het verstrekken van leningen aan bedrijven. Hierdoor worden ondernemers beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Als ondernemers kiezen voor erfpacht, hoeven zij minder te financieren. Wethouder Beers: “Door dit nieuwe instrument zit er weer beweging in de gronduitgifte op Breekland. We verwachten dat op korte termijn twee à drie ondernemers bouwkavels in erfpacht afnemen.”

Zekerheid

Bij erfpacht blijft de grond eigendom van de gemeente. De ondernemer betaalt hiervoor jaarlijks een vergoeding (canon) en krijgt het recht om een gebouw op deze grond te realiseren. De kavel wordt eeuwigdurend in erfpacht uitgegeven tegen een canon van 4,7% van de grondwaarde. Deze canon staat vast voor 10 jaar. Alleen de grondwaarde wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie. De ondernemer heeft dus zekerheid. Na 10 jaar wordt de canon opnieuw vastgesteld op basis van de op dat moment geldende rentarieven. Ondernemers kunnen echter op elk moment alsnog de grond kopen. De prijs staat hierbij vooraf vast en zal gebeuren tegen de geïndexeerde grondwaarde. Direct grond kopen blijft uiteraard ook mogelijk.

Hieronder kunt u de standaardovereenkomst voor erfpacht downloaden:

201400127_d_ Standaardovereenkomst uitgifte in erfpacht Breekland

2 juli 2013

 

×

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Nathalie de Groot – Slotman, tel: 06 – 22038946

Direct contact