Skip to main content

5 juni 2013 

Ondernemen zit de Langedijker in het bloed. Sterker nog: in de genen, aldus wethouder Jan Piet Beers. “We zijn groot gegroeid door hard te werken. Voortbordurend op onze eeuwenoude traditie en ontstaansgeschiedenis wil Langedijk een ondernemende gemeente zijn. Want ondanks het economisch tij zijn er genoeg positieve ontwikkelingen te noemen in Langedijk. Onze taak is dat ondernemers dat zien en herkennen. En daarom kiezen voor Langedijk als vestigingsplaats.”

 

Het bieden van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor zowel inwoners als bedrijven lijkt meer dan ooit een voorwaarde om bewoners te behouden en aan te trekken en bedrijven te verleiden. Voor Langedijk vormt de combinatie van kwalitatief hoogwaardige woonmilieus, de directe nabijheid van hoogstedelijke voorzieningen en de nabijheid van kust, duinen, water, historische steden en „de Randstad binnen een half uur‟ een belangrijk gegeven voor succes.

Met deze unieke combinatie kunnen wij inspelen op de groei van de voor Noord-Holland kenmerkende en sterke agribusiness. Een groeiende agribusiness ook die mondiaal inspeelt op vraagstukken op het gebied van voedsel, water, klimaat en energie.

In 2012 is Langedijk partner geworden van SeedValley. Seed Valley is een samenwerkingsverband van de zaadsector in de regio Noord-Holland Noord. Seed Valley is opgericht vanuit de visie dat dit cluster van veredelingsbedrijven stevig verankerd wil blijven in deze regio. Werkgeversimago, onderwijs, bereikbaarheid en woonomgeving zijn hierbij belangrijke thema’s.

Onlangs hebben we een marketing-communicatieplan gemaakt voor ons nieuwste bedrijventerrein Breekland, om de markt te overtuigen van dit mooie bedrijvenpark met zijn ondernemend klimaat. Onderdeel van het plan is als gemeente minder rigide te zijn. We kijken niet alleen naar wat niet kan, maar proberen samen met ondernemers een manier te vinden om te zoeken naar wat wel kan. Het past binnen de omslag die wij als gemeente maken van aanbod- naar klantgericht denken. Die manier van denken is cruciaal in deze economische tijden om bedrijven van dienst te kunnen zijn. Op deze manier hopen we dat Breekland straks het visitekaartje wordt van Langedijk.”

 

×

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Nathalie de Groot – Slotman, tel: 06 – 22038946

Direct contact