Skip to main content

Ook op Bedrijvenpark Breekland heeft vrijwel elke ondernemer in meer of mindere mate te maken met diefstal, inbraken of overlast. Het is een gemeenschappelijk probleem waar alleen iets aan gedaan kan worden als de ondernemersvereniging, gemeente, politie, brandweer en MKB-Nederland de handen ineen slaan. Met de ondertekening van de verklaring spreken de partners de intentie uit om de criminaliteit en onveiligheid op Breekland gezamenlijk aan te pakken. Met het KVO-B-project hopen de partners dat het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein verbetert. Het KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B) is een landelijk gestructureerde aanpak om criminaliteit en overlast terug te dringen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt de mogelijkheid om gezamenlijk veiligheidsmaatregelen te treffen en dat kan bijvoorbeeld het doen van aangifte versnellen en vereenvoudigen. De eerste certificering van Breekland kan binnen een half jaar een feit zijn.

Stappenplan
Om een duidelijk beeld te krijgen van diefstal, inbraak en overlast wordt er een nulmeting en een enquête gehouden. Op basis daarvan volgt een stappenplan waarin staat beschreven hoe de situatie kan worden verbeterd. Vervolgens sluiten de betrokken partijen een convenant waarin de afspraken worden vastgelegd.In heel Nederland maken bedrijventerreinen gebruik van de KVO-B-methode. Het effect is vaak dat de schade vermindert en het gevoel van veiligheid toeneemt. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om samen te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. MKB-Nederland begeleidt bedrijventerreinen en biedt kosteloos hulp aan door inzet van procesbegeleiders KVO-B.

×

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Nathalie de Groot – Slotman, tel: 06 – 22038946

Direct contact