Skip to main content

Het college van de gemeente Langedijk heeft op 11 april 2017 besloten om het gedeelte van de Diepsmeerweg tussen de Westelijke Randweg (bij Oudkarspel) en de Schagerweg (N245) te voorzien van dynamische LED-verlichting. In de planontwikkeling van Breekland staat dat er verlichting komt langs de Diepsmeerweg. Veel fietsers gebruiken de Diepsmeerweg als route van en naar Breekland, maar ook wordt deze weg gebruikt als doorgaande route richting het Geestmerambacht en de kust. Het college heeft besloten om dit voorjaar, tegelijkertijd met de definitieve inrichting van het openbaar gebied op Breekland, dynamische LED-verlichting aan te brengen langs de Diepsmeerweg. Dit betekent dat de verlichting pas volledig gaat branden bij beweging van voertuigen, fietsers en wandelaars. Daarna neemt de verlichting weer af tot de beginwaarde. Dit zorgt voor minder lichtvervuiling en lagere energielasten. Wethouder Jan Piet Beers: “Het laatste jaar hebben we regelmatig grond verkocht in Breekland. Er komen veel bedrijven bij en we merken dat verschillende bedrijven zich oriënteren op vestiging op het bedrijvenpark. Er maken dus steeds meer fietsers gebruik van de Diepsmeerweg, maar de weg is nog steeds onverlicht. Hierin wil de gemeente verandering brengen, zodat de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid toenemen. Dynamische LED-verlichting voorziet hierin, zonder dat er lichtvervuiling ontstaat. Ook draagt een goedverlichte route voor fietsers bij aan de uitstraling van het Bedrijvenpark Breekland.”

×

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Nathalie de Groot – Slotman, tel: 06 – 22038946

Direct contact