Skip to main content

Het college van B&W heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om de milieustraat te verhuizen naar bedrijventerrein Breekland. Dit voorstel vloeit voort uit het Grondstoffenbeleidskader 2015-2020. Dit beleid is er op gericht om afval nog beter en efficiënter te scheiden:  ‘Afval als grondstof’.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college onderzoek gedaan naar de efficiëntie en positionering van de huisvuilophaaldienst. Hieruit blijkt dat de uitvoering goed en efficiënt geregeld is. Wel heeft de gemeente de ambitie om te voldoen aan de nieuwe landelijke normen, minder restafval en meer grondstoffen in te zamelen. Dat betekent dat er nog meer gescheiden afval kan worden ingeleverd dan dat er in Langedijk nu al gedaan wordt. Op basis van dit onderzoek komt het college met het voorstel om op een andere manier te gaan inzamelen en de milieustraat te verhuizen, om innovatiever en flexibeler te kunnen zijn met afvalinzameling in de toekomst.

Gemeentewerf
Er is nu onvoldoende capaciteit voor de gewenste afval- en grondstofscheiding op de gemeentewerf in Zuid-Scharwoude. De gemeentewerf ligt midden in een woonwijk. Hoewel de benodigde vergunningen zijn verstrekt, blijven er toch beperkingen in afvalstromen en met betrekking tot logistieke handelingen. Het is wenselijk om de milieustraat te verhuizen naar een plek die goed bereikbaar is voor inwoners. Het college heeft daarom bedrijventerrein Breekland op het oog.

Geld
Minder restafval verbranden en meer grondstoffen sorteren, zou geld kunnen opbrengen. Afhankelijk van de keuze van de gemeenteraad en de marktwerking in grondstoffen kan de afvalstoffenheffing de komende jaren gelijk blijven of zelfs omlaag gaan als je alle besluiten bij elkaar optelt. De mogelijkheid is aanwezig om geld, dat niet besteed wordt, terug te geven aan de inwoners.

Besluit
De gemeenteraad heeft het voorstel van het college ontvangen. Na het zomerreces zal de gemeenteraad dit collegevoorstel behandelen in het forum. Later dit jaar zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

×

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Nathalie de Groot – Slotman, tel: 06 – 22038946

Direct contact