Skip to main content

Gemeente Langedijk heeft onlangs de omgevingsvergunning afgegeven voor de Milieustraat op Bedrijvenpark Breekland. Begin maart wordt gestart met de aanleg. In vergelijking met het huidige Afvalbrengstation bij de Gemeentewerf biedt de Milieustraat veel meer mogelijkheden voor het scheiden van afval. De Milieustraat kan 18 verschillende afvalstromen verwerken en voldoet daarmee aan de landelijke richtlijnen. Zo kunnen inwoners straks ook oude matrassen, harde kunststoffen en EPS (piepschuim) gescheiden aanbieden. Het gescheiden afval wordt zoveel mogelijk als grondstof gebruikt voor nieuwe materialen, zoals de fundatie van wegen, glas en spaanplaat. De Milieustraat krijgt een verhoogd bordes/perron, waar inwoners gemakkelijk hun afval kwijt kunnen. Ook wordt er een nieuw klein chemisch afvaldepot geplaatst. De nieuwe Milieustraat levert niet alleen winst op voor het milieu, maar ook financieel voordeel (het scheiden van afval is tegenwoordig goedkoper dan verbranden). De gemeente Langedijk streeft ernaar dat in 2020 75% van het huisafval gescheiden wordt ingezameld. De planning is dat de nieuwe Milieustraat na de zomervakantie operationeel is.

×

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Nathalie de Groot – Slotman, tel: 06 – 22038946

Direct contact