Skip to main content

Op 14 oktober 2015 is het Convenant Keurmerk Veilig Ondernemen Breekland ondertekend door de gemeente Langedijk, politie Noord-Holland, Brandweer en het parkmanagement Breekland. Met dit convenant komen de betrokken partijen overeen dat ze de veiligheid op bedrijvenpark Breekland in Oudkarspel verder willen bevorderen.

Met succes hebben op 17 maart 2015 de betrokken partijen het KVO-certificeringstraject en de officiële audit doorlopen. Het certificeringsinstituut KIWA heeft het plan van aanpak getoetst, waarbij is gekeken of de veiligheidsmaatregelen voor Breekland voldoen aan de eisen.

Veilige bedrijventerreinen is een doelstelling in het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 van de gemeente Langedijk. Van het KVO gaat een preventieve werking uit, na een gezamenlijk schouw zijn bijvoorbeeld ondernemers gewezen op brandgevaarlijke situaties en de bermen opgeknapt. De betrokken partijen spannen zich gezamenlijk in om criminaliteit, overlast, verloedering en/of brand te voorkomen met als doel een veilig bedrijventerrein voor ondernemers en bezoekers.

De betrokken partijen weten elkaar nu ook sneller en beter te vinden. Voorzitter dhr. A. Zandvliet: “Het KVO-keurmerk maakt het ook interessant voor ondernemers omdat verzekeringspremies omlaag gaan. Het is een voorwaartse stap voor het parkmanagement die zorgt voor meer commitment. Met de komst van weer enkele nieuwe ondernemers zien we dynamiek op Breekland. Dat is goed, en geeft inspiratie aan onze ondernemers”.

De KVO-werkgroep is inmiddels gestart met het uitvoeren van de maatregelen.

×

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Nathalie de Groot – Slotman, tel: 06 – 22038946

Direct contact