Skip to main content

Begin november plaatste FD.nl een positief, uitgebreid artikel over de groei van bedrijven in Seed Valley en op 10 november stond hetzelfde stuk breeduit in de papieren editie van het Financieel Dagblad. Het stuk is gebaseerd op vraaggesprekken met Jaap Mazereeuw (Enza Zaden), Peter Acda (Syngenta) en Peter van der Toorn (Syngenta, tevens bestuurslid Seed Valley). Jonge ondernemer Wessel van Paassen wordt geportretteerd met zijn startup Green Simplicity. De redactie heeft ook met het programmabureau gesproken over feiten en cijfers over het ecosysteem Seed Valley.
Klik hier voor de pdf: FD voor groeiend Seed Valley ziet toekomst er rooskleurig uit

Seed Valley
De gemeente langedijk is sinds 2012 officieel partner van Seed Valley. Seed Valley is een samenwerkingsverband van de zaadsector in de regio Noord-Holland Noord. Seed Valley is opgericht vanuit de visie dat dit cluster van veredelingsbedrijven stevig verankerd wil blijven in deze regio. De beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers is hierin een belangrijke factor. Werkgeversimago, onderwijs, bereikbaarheid en woonomgeving zijn hierbij belangrijke thema’s. Deze thema’s zijn ook benoemd in de economische visie van Langedijk. Om elkaar te versterken hebben Seed Valley en Langedijk ervoor gekozen om partners te worden. Samen staan beide partijen voor een stevige verankering van de zaadveredelingsbedrijven in de regio.
Gemeente Langedijk ziet de innovatieve agribusiness als een belangrijke pijler onder de economische ontwikkelingen in de regio. In de economische visie is de innovatieve agribusiness benoemd als strategisch thema. Deze bedrijfstak is wereldwijd sterk groeiend. In het gebied tussen Enkhuizen en Warmenhuizen zijn veel zaadveredelingsbedrijven en aanverwante bedrijven gevestigd, die zeer succesvol zijn en een high-tech karakter hebben. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de stichting Seed Valley. De in Langedijk gevestigde bedrijven Bakker Brothers en De Groot en Slot maken deel uit van Seed Valley.

Leave a Reply

×

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager Nathalie de Groot – Slotman, tel: 06 – 22038946

Direct contact